Zamówienia Publiczne

Rozwiń
Numer przetargu ZP/34/2018
Tytuł Wyłonienie Operatora w badaniu naukowym
Opis 1.     Przedmiotem zamówienia jest Wyłonienie Operatora w badaniu naukowym projektu POLSENIOR2 w ramach projektu: „Badanie poszczególnych obszarów stanu zdrowia osób starszych, w tym jakości życia związanej ze zdrowiem”- U M O W A nr 6/5/4.2/NPZ/2017/1203/12057 w ramach Narodowego Programu Zdrowia w zakresie punktu 4.2 Celu operacyjnego 5: Promocja zdrowego i aktywnego starzenia się.”
2.    
Szczegółowy opis usługi będącej przedmiotem zamówienia zawierają:

a)   
załącznik nr 3 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia;

b)   
załącznik nr 4 do SIWZ – formularz cenowy;

Typ przetargu Usługa
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2018-04-20
Termin składania ofert 2018-06-05 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Joanna Laskowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2018-06-06
Powrót do listy