Zamówienia Publiczne

Rozwiń
Numer przetargu ZP/33/2018
Tytuł Dostawa pomocy dydaktycznych ujętych w 7 pakietach
Opis 1.     Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych ujętych w 7 pakietach dla potrzeb Centrum Symulacji Medycznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, w ramach projektu: „Poprawa jakości kształcenia studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego poprzez rozwój infrastruktury dydaktycznej i wsparcie procesu nauczania o metody symulacji medycznej”, WND-POWR.05.03.00-00-0008/15.
2.    
Na przedmiot zamówienia składają się następujące pakiety, opisane szczegółowo w załączniku nr 3 do niniejszej SIWZ:

Pakiet nr 1
        - Zaawansowany symulator pacjenta dorosłego i zaawansowane fantomy pielęgnacyjne wraz z systemem rejestracji symulacji medycznych na potrzeby Sali Pielęgniarskiej Wysokiej Wierności – 1 komplet;

Pakiet nr 2
         -  Fantom do nauki podstawowych procedur pielęgnacyjnych na potrzeby Sali Pielęgniarskiej Wysokiej Wierności – 1 szt.
Pakiet nr 3            - Zaawansowany trenażer do nauki iniekcji domięśniowych pośladków z    komputerem/tabletem i oprogramowaniem do ćwiczeń – 1 komplet;
Pakiet nr 4
           -     Zaawansowane trenażery do nauki iniekcji i pomiaru ciśnienia dla potrzeb Sali Pielęgniarskiej Wysokiej Wierności – 3 komplety.
Pakiet nr 5         -  Trenażery dla potrzeb Centrum Symulacji Medycznej – 15 kompletów;
Pakiet nr 6
         - Rozbudowa symulatora USG – 1 szt.

Pakiet nr 7
         - Symulator badania palpacyjnego jamy brzusznej – 5 szt.

Typ przetargu Dostawa
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2018-04-18
Termin składania ofert 2018-05-29 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Joanna Laskowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2018-06-27
Powrót do listy