Zamówienia Publiczne

Rozwiń
Numer przetargu ZP/35/2018
Tytuł Dostawa sprzętu medycznego w 3 pakietach
Opis 1.    Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego w 3 pakietach dla I Katedry i Kliniki Kardiologii w ramach projektu pn: „Niewydolność serca jako czynnika obniżający zdolność do pracy w grupie pacjentów w wieku produkcyjnym. Dynamika zmian zdolności do pracy w zależności od zakresu i rodzaju terapii w rocznej obserwacji”.
2.   
Na przedmiot zamówienia składają się następujące pakiety, opisane szczegółowo w załączniku  nr 3 do niniejszej SIWZ:

Pakiet nr 1         - zestaw do pomiaru  współczynnika kostkowo-ramiennego szt. 1
Pakiet nr 2
         - aparat EKG szt. 1

Pakiet nr 3
        - waga kolumnowa ze wzrostomierzem szt. 1

Typ przetargu Dostawa
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2018-04-17
Termin składania ofert 2018-05-09 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Dagmara Żukowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2018-05-09


Pakiet 3
Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo Zamówień publicznych Wykonawca (który złożył ofertę w niniejszym postępowaniu) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert tj. od dnia 09.05.2018r., przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. pkt. 23) ustawy Prawo zamówień publicznych. Oświadczenie należny złożyć w formie pisemnej.


Wzór oświadczenia w załączeniu. 

Powrót do listy