Zamówienia Publiczne

Rozwiń
Numer przetargu ZP/23/2018
Tytuł Przegląd i konserwacja sieci, instalacji i urządzeń gazowych budynków Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Opis Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądu i konserwacji sieci, instalacji i urządzeń gazowych budynków Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Typ przetargu Usługa
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2018-03-19
Termin składania ofert 2018-03-28 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Dagmara Żukowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2018-03-28
Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo Zamówień publicznych Wykonawca (który złożył ofertę   w niniejszym postępowaniu) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert   tj. od dnia 28.03.2018r., przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. pkt. 23) ustawy Prawo zamówień publicznych. Oświadczenie należny złożyć w formie pisemnej.  
Powrót do listy