Gdański Uniwersytet Medyczny
Na komputerze nie ma zainstalowanej wtyczki Flash
 
Wersja PDF | Powrót do listy
Numer przetargu ZP/19/2018
Tytuł Dostawa wraz z montażem mebli laboratoryjnych ujętych w 2 pakietach
Opis 1.     Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem mebli laboratoryjnych ujętych w 2 pakietach dla potrzeb realizowanej inwestycji pn. „Budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej”.
2.     Na przedmiot zamówienia składają się następujące pakiety, opisane szczegółowo w załączniku nr 4 do niniejszej SIWZ:
Pakiet nr 1         - meble do gabinetów zabiegowych, opatrunkowych, lekarskich,
Pakiet nr 2         - meble laboratoryjne, krzesła laboratoryjne.
3.     Wymagania techniczne, jakościowe oraz ilości określa załącznik nr 3 i 4 do SIWZ.
Typ przetargu Dostawa
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2018-03-14
Termin składania ofert 2018-04-24 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Joanna Laskowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2018-05-23
Powrót do listy
Mapa GUMed do góry
Gdański Uniwersytet Medyczny
80-210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a
tel.: (58) 349 11 11
 
Rektor GUMed
Rzecznik prasowy
Redakcja WWW
Informacja i promocja