Zamówienia Publiczne

Rozwiń
Numer przetargu ZP/14/2018
Tytuł Dostawa krzeseł, foteli, ławek oraz tapczanów w ramach realizowanej inwestycji pn. „Budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej”
Opis Przedmiotem zamówienia jest dostawa zmontowanych krzeseł, foteli, ławek oraz tapczanów w ramach realizowanej inwestycji pn. „Budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej” jak niżej:
1. Krzesło obrotowe K-2 - szt. 424
2. Krzesło obrotowe K-30 - szt. 170
3. Krzesło komputerowe K-20 - szt. 29
4. Krzesło komputerowe K-50 - szt. 73
5. Fotel obrotowy K-10 - szt. 34
6. Krzesło tapicerowane K-11 - szt. 2
7. Krzesło tapicerowane K-3 / K-21 - szt. 150
8. Krzesło tapicerowane K-31 - szt. 90
9. Krzesło tapicerowane K-40 / K-51 / K-70 / KT - szt. 615
10. Krzesło tapicerowane K-61- szt. 702
11. Krzesło tapicerowane K-60 - szt. 29
12. Ławka Ł-3 - szt. 60
13. Ławka Ł-5 - szt. 80
14. Tapczan - szt. 56

Typ przetargu Dostawa
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2018-02-28
Termin składania ofert 2018-04-06 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Marzena Landowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2018-04-06
Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo Zamówień publicznych Wykonawca (który złożył ofertę w niniejszym postępowaniu) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert tj. od dnia 13.11.2017 r., przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. pkt. 23) ustawy Prawo zamówień publicznych. Oświadczenie należny złożyć w formie pisemnej.
Powrót do listy