Zamówienia Publiczne

Rozwiń
Numer przetargu ZP/11/2018
Tytuł Dostawa wraz z montażem mebli ujętych w 2 pakietach
Opis 1.     Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem mebli ujętych w 2 pakietach dla potrzeb realizowanej inwestycji pn. „Budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej”.
2.    
Na przedmiot zamówienia składają się następujące pakiety, opisane szczegółowo w załączniku nr 4 do niniejszej SIWZ:

Pakiet nr 1
         -  meble z płyty (załącznik nr 4.1 do SIWZ)

Pakiet nr 2
         - meble metalowe (załącznik nr 4.2 do SIWZ)
 
3.    
Wymagania techniczne, jakościowe oraz ilości określa załącznik nr 3 i 4 do SIWZ.

Typ przetargu Dostawa
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2018-02-09
Termin składania ofert 2018-03-26 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Joanna Laskowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2018-04-26
Powrót do listy