Zamówienia Publiczne

Rozwiń
Numer przetargu II+_2/2018
Tytuł Wykonanie specjalistycznej opinii w zakresie przedstawionego do oceny projektu o potencjale komercyjnym
Opis Przedmiot zamówienia stanowi specjalistyczna opinia dotycząca projektu z dziedziny onkologii. Opinia zostanie przygotowana do projektu. Opinia będzie zawierała krótką pisemną ocenę merytoryczną projektu oraz ankietę do wypełnienia przygotowaną i przekazaną przez Zamawiającego. Projekt poddany ocenie pochodzi z programu Inkubator Innowacyjności +, projekt „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacją wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).Typ przetargu Usługa
Tryb przetargu poza PZP
Data publikacji 2018-01-17
Termin składania ofert 2018-01-25 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Martyna Wesserling
Sekcja ds. Innowacji i Transferu Wiedzy Gdański Uniwersytet Medyczny, pokój 324
ul. Dębinki 7, 80-211 Gdańsk
tel. 58 349 10 09 fax. 58 349 11 85
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
Wynik
Opublikowany
2018-01-25
Powrót do listy