Gdański Uniwersytet Medyczny
Na komputerze nie ma zainstalowanej wtyczki Flash
 
Wersja PDF | Powrót do listy
Numer przetargu ZZ/POLSENIOR2/pub/2017
Tytuł Wykonanie specjalistycznych przeglądów piśmiennictwa w ramach realizowanego projektu PolSenior 2
Opis Wykonanie specjalistycznych przeglądów piśmiennictwa w zakresie zadań opisanych w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia w ramach realizowanego projektu „Badanie poszczególnych obszarów stanu zdrowia osób starszych, w tym jakości życia związanej ze zdrowiem” – PolSenior 2 - UMOWA nr 6/5/4.2/NPZ/2017/1203/12057 w ramach Narodowego Programu Zdrowia w zakresie punktu 4.2 Celu operacyjnego 5: Promocja zdrowego i aktywnego starzenia się.Typ przetargu Usługa
Tryb przetargu poza PZP
Data publikacji 2017-12-08
Termin składania ofert 2017-12-14 10:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Monika Trochim
Zakład Prewencji i Dydaktyki
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. Dębinki 7, 80-211
tel. 58 349 19 75 e-mail:trochim@gumed.edu.plWynik
Opublikowany
2017-12-18
Powrót do listy
Mapa GUMed do góry
Gdański Uniwersytet Medyczny
80-210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a
tel.: (58) 349 11 11
 
Rektor GUMed
Rzecznik prasowy
Redakcja WWW
Informacja i promocja