Gdański Uniwersytet Medyczny
Na komputerze nie ma zainstalowanej wtyczki Flash
 
Wersja PDF | Powrót do listy
Numer przetargu ZZ/POLSENIOR2/Ex/2017
Tytuł Wykonanie specjalistycznych opracowań w ramach realizowanego projektu PolSenior 2
Opis Wykonanie specjalistycznych opracowań w zakresie zadań opisanych w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia w ramach realizowanego projektu „Badanie poszczególnych obszarów stanu zdrowia osób starszych, w tym jakości życia związanej ze zdrowiem” – PolSenior 2 - UMOWA nr 6/5/4.2/NPZ/2017/1203/12057 w ramach Narodowego Programu Zdrowia w zakresie punktu 4.2 Celu operacyjnego 5: Promocja zdrowego i aktywnego starzenia się.
Typ przetargu Usługa
Tryb przetargu poza PZP
Data publikacji 2017-12-04
Termin składania ofert 2017-12-11 12:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Monika Trochim
Zakład Prewencji i Dydaktyki
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. Dębinki 7, 80-211 Gdańsk
tel. 58 349 19 75, e-mail: trochim@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2017-12-12
Powrót do listy
Mapa GUMed do góry
Gdański Uniwersytet Medyczny
80-210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a
tel.: (58) 349 11 11
 
Rektor GUMed
Rzecznik prasowy
Redakcja WWW
Informacja i promocja