Gdański Uniwersytet Medyczny
Na komputerze nie ma zainstalowanej wtyczki Flash
 
Wersja PDF | Powrót do listy
Numer przetargu ZP/87/2017
Tytuł Rekrutacja 30 pacjentów oraz przeprowadzenie badania pilotażowego w ramach projektu PolSenior2 „Badanie poszczególnych obszarów stanu zdrowia osób starszych, w tym jakości życia związanej ze zdrowiem”
Opis 1.    Przedmiotem zamówienia jest usługa rekrutacji 30 pacjentów oraz przeprowadzenie badania pilotażowego w ramach projektu PolSenior2 „Badanie poszczególnych obszarów stanu zdrowia osób starszych, w tym jakości życia związanej ze zdrowiem” - U M O W A nr 6/5/4.2/NPZ/2017/1203/12057 w ramach Narodowego Programu Zdrowia w zakresie punktu 4.2 Celu operacyjnego 5: Promocja zdrowego i aktywnego starzenia się.
2.   
Szczegółowy opis usługi będącej przedmiotem zamówienia zawiera:

a)   
załącznik nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia

b)   
załącznik nr 10 do SIWZ – czasochłonność wizyt

c)    załącznik nr 11 do SIWZ – projekt umowy z załącznikami
3.   
Zamawiający wymaga, aby usługa rekrutacji i przeprowadzenia badania pilotażowego została przeprowadzona przez personel Wykonawcy uprawniony do wykonywania czynności według wymogów określonych w Załączniku nr 8 do SIWZ.

4.    Przygotowując ofertę, Wykonawca winien dokładnie zapoznać się z zawartością wszystkich dokumentów składających się na dokumentację przetargową, którą należy odczytywać wraz modyfikacjami i zmianami wnoszonymi przez Zamawiającego w trakcie trwania postępowania.
5.    Szczegółowe postanowienia dotyczące wykonywania zobowiązań zawarto w projekcie umowy – załącznik  nr 11 do SIWZ.Typ przetargu Usługa
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2017-11-23
Termin składania ofert 2017-12-05 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Dagmara Żukowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2017-12-06
Powrót do listy
Mapa GUMed do góry
Gdański Uniwersytet Medyczny
80-210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a
tel.: (58) 349 11 11
 
Rektor GUMed
Rzecznik prasowy
Redakcja WWW
Informacja i promocja