Gdański Uniwersytet Medyczny
Na komputerze nie ma zainstalowanej wtyczki Flash
 
Wersja PDF | Powrót do listy
Numer przetargu ZP/84/2017
Tytuł Dostawa sprzętu komputerowego ujętego w 3 pakietach
Opis 1.     Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego ujętego w 3 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
2.    
Na przedmiot zamówienia składają się następujące pakiety, opisane w załączniku nr 3 do niniejszej SIWZ:

Pakiet nr 1
- notebook (I) – szt. 1;   Zakup w ramach realizowanego projektu: „Nowy model opieki medycznej z wykorzystaniem nowoczesnych metod nieinwazyjnej oceny klinicznej i telemedycyny  u chorych z niewydolnością serca” STRATEGMED – akronim „AMULET

Pakiet nr 2
- notebook (II) – szt. 1;   Zakup w ramach realizowanego projektu: „Nowy model opieki medycznej z wykorzystaniem nowoczesnych metod nieinwazyjnej oceny klinicznej i telemedycyny  u chorych z niewydolnością serca” STRATEGMED – akronim „AMULET”

Pakiet nr 3
- notebook (III) – szt. 1;   Zakup w ramach realizowanego projektu: „Farmakoterapia śródbłonkowa i aktywizacja płytek krwi zależna od prostacykliny, tlenku azotu i tlenku węgla – nowa strategia w zapobieganiu przerzutowości nowotworowej” STRATEGMED – akronim „METENDOPHA”
                           
3.    
Szczegółowe opisy minimalnych, wymaganych parametrów technicznych sprzętu będącego przedmiotem zamówienia oraz okresów i warunków gwarancji określone zostały dla każdego z pakietów w załączniku nr 3 do SIWZ.
Typ przetargu Dostawa
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2017-11-23
Termin składania ofert 2018-01-05 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Joanna Laskowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2018-01-16
Powrót do listy
Mapa GUMed do góry
Gdański Uniwersytet Medyczny
80-210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a
tel.: (58) 349 11 11
 
Rektor GUMed
Rzecznik prasowy
Redakcja WWW
Informacja i promocja