Gdański Uniwersytet Medyczny
Na komputerze nie ma zainstalowanej wtyczki Flash
 
Wersja PDF | Powrót do listy
Numer przetargu 1/CIOP/2017
Tytuł Ogłoszenie o naborze pracowników
Opis W związku z realizacją projektu „Niewydolność serca jako czynnik obniżający zdolność do pracy w grupie pacjentów w wieku produkcyjnym. Dynamika zmian zdolności do pracy w zależności od zakresu i rodzaju terapii w rocznej obserwacji”, Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku przy ul. M. Skłodowskiej–Curie 3A działając na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) informuje o udzielanym zamówieniu o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro i ogłasza nabór osób na stanowisko:
  1. pielęgniarki,
  2. technika,
  3. fizjoterapeuty,
  4. sekretarki medycznej,
  5. dietetyka


Typ przetargu Usługa
Tryb przetargu poza PZP
Data publikacji 2017-11-08
Termin składania ofert 2017-11-20 00:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Magdalena Juszko
Sekcja Obsługi Projektów
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 28
Wynik
Opublikowany
2017-12-07
Powrót do listy
Mapa GUMed do góry
Gdański Uniwersytet Medyczny
80-210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a
tel.: (58) 349 11 11
 
Rektor GUMed
Rzecznik prasowy
Redakcja WWW
Informacja i promocja