Gdański Uniwersytet Medyczny
Na komputerze nie ma zainstalowanej wtyczki Flash
 
Wersja PDF | Powrót do listy
Numer przetargu ZP/78/2017
Tytuł Dostawa wraz z montażem mebli ujętych w 2 pakietach dla potrzeb jednostek Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Opis 1.     Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem mebli ujętych w 2 pakietach dla jednostek organizacyjnych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego rozmieszczonych na terenie Trójmiasta.
Pakiet 1 – meble biurowe
Pakiet 2 – meble różne
2.      
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania techniczne i jakościowe określa załącznik nr 3 do SIWZ.

3.      
Zakres dostawy obejmuje w szczególności:

a)      
dostawę przedmiotu zamówienia do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego;

b)      
rozładunek, rozpakowanie, montaż (skręcenie, umocowanie), ustawienie oraz wypoziomowanie we wskazanych pomieszczeniach wraz z niezbędnymi elementami łączącymi,

c)      
uprzątnięcie i wywiezienie wszelkich odpadów, opakowań (kartony, folie, palety itp.);

d)      
dostarczenie dokumentów uprawniających Zamawiającego do dochodzenia uprawnień gwarancyjnych.
Typ przetargu Dostawa
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2017-10-26
Termin składania ofert 2017-11-06 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Joanna Laskowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2017-11-16
Powrót do listy
Mapa GUMed do góry
Gdański Uniwersytet Medyczny
80-210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a
tel.: (58) 349 11 11
 
Rektor GUMed
Rzecznik prasowy
Redakcja WWW
Informacja i promocja