Gdański Uniwersytet Medyczny
Na komputerze nie ma zainstalowanej wtyczki Flash
 
Wersja PDF | Powrót do listy
Numer przetargu II+_12/2017
Tytuł Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie sporządzenia oceny efektywności ekonomicznej zastosowania opracowanej, nowej metody w badaniach diagnostycznych moczu
Opis Zamawiający – Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku przy ul. M. Skłodowskiej–Curie 3A działając na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) informuje o udzielanym zamówieniu o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro i zaprasza do składania ofert  na wykonanie usługi w zakresie sporządzenia oceny efektywności ekonomicznej zastosowania opracowanej, nowej metody  w badaniach diagnostycznych moczu. Usługa będzie finansowana z programu pt. „Inkubator Innowacyjności+” w ramach projektu pozakonkursowego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”

Typ przetargu Usługa
Tryb przetargu poza PZP
Data publikacji 2017-10-23
Termin składania ofert 2017-10-31 10:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Martyna Wesserling
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 10 09, fax: (58) 349 11 85
Wynik
Opublikowany
2017-10-31
Powrót do listy
Mapa GUMed do góry
Gdański Uniwersytet Medyczny
80-210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a
tel.: (58) 349 11 11
 
Rektor GUMed
Rzecznik prasowy
Redakcja WWW
Informacja i promocja