Gdański Uniwersytet Medyczny
Na komputerze nie ma zainstalowanej wtyczki Flash
 
Wersja PDF | Powrót do listy
Numer przetargu ZP/76/2017
Tytuł Dostawa sprzętu medycznego, laboratoryjnego i pomocy naukowych w 10 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Opis 1.    Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego, laboratoryjnego i pomocy naukowych w 10 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. 2.    Na przedmiot zamówienia składają się następujące pakiety, opisane szczegółowo w załączniku                                 nr 3 do niniejszej SIWZ:
Pakiet nr 1
      - rejestrator holterowski ciśnienia tętniczego krwi 2 szt.  komplet mankietów szt. 2

Pakiet nr 2       - kolorymetr szt. 1
Pakiet nr 3       - analgezymetr szt. 1
Pakiet nr 4
      - trenażer do nauki wkłuć dożylnych pod kontrolą USG szt. 1

Pakiet nr 5
       - mikroskop biologiczny I szt. 4, mikroskop biologiczny II szt. 5

Pakiet nr 6      - płytka do pomiarów spektrofotometrycznych mikropłytkowych szt. 1
Pakiet nr 7
      - mikroskop laboratoryjny szt. 4, zestaw do przechowywania rejestracji obrazu  szt. 2
Pakiet nr 8      - urządzenie mobilne do badań transiluminacji głowy w bliskiej podczerwieni szt. 1
Pakiet nr 9      - przyrząd do symultanicznego pomiaru ciśnienia na obu ramionach z funkcją wyznaczania indeksu kostkoramiennego szt. 1
Pakiet nr 10
   - system do elektroforezy kapilarnej szt. 1
Typ przetargu Dostawa
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2017-10-10
Termin składania ofert 2017-10-20 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Dagmara Żukowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2017-11-03
Powrót do listy
Mapa GUMed do góry
Gdański Uniwersytet Medyczny
80-210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a
tel.: (58) 349 11 11
 
Rektor GUMed
Rzecznik prasowy
Redakcja WWW
Informacja i promocja