Gdański Uniwersytet Medyczny
Na komputerze nie ma zainstalowanej wtyczki Flash
 
Wersja PDF | Powrót do listy
Numer przetargu ZP/73/2017
Tytuł Dostawa sprzętu audiowizualnego w 3 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Opis 1.    Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu audiowizualnego w 3 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
2.    Na przedmiot zamówienia składają się następujące pakiety, opisane szczegółowo w załączniku nr 3 do niniejszej SIWZ:
Pakiet nr 1
        - projektor multimedialny + uchwyt kpl. 1

Pakiet nr 2
        - projektor multimedialny szt. 1

Pakiet nr 3        - projektor multimedialny szt. 1, głośniki bezprzewodowe 2 szt
3.   
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w zakresie powyżej opisanych pakietów od 1 do 3. Każdemu z Wykonawców przysługuje możliwość złożenia oferty na wybrany przez siebie pakiet lub pakiety.
Typ przetargu Dostawa
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2017-10-03
Termin składania ofert 2017-10-19 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Dagmara Żukowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2017-11-02
Powrót do listy
Mapa GUMed do góry
Gdański Uniwersytet Medyczny
80-210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a
tel.: (58) 349 11 11
 
Rektor GUMed
Rzecznik prasowy
Redakcja WWW
Informacja i promocja