Gdański Uniwersytet Medyczny
Na komputerze nie ma zainstalowanej wtyczki Flash
 
Wersja PDF | Powrót do listy
Numer przetargu ZP/69/2017
Tytuł Dostawa sprzętu laboratoryjnego, medycznego i pomocy dydaktycznych ujętych w 9 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
Opis 1.     Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego, medycznego i pomocy dydaktycznych ujętych w 9 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
2.    
Na przedmiot zamówienia składają się następujące pakiety, opisane szczegółowo w załączniku nr 3 do niniejszej SIWZ:

Pakiet nr 1
        - kieszonkowy wizualizator do wstępnej oceny ultrasonograficznej – 1 szt.

Pakiet nr 2
         -  model do demonstracji czterech fizjologicznych zwrotów główki podczas porodu – 1 szt.

Pakiet nr 3
         - trenażer do nauki badania pochwy i oceny postępu porodu – 1 szt. 

Pakiet nr 4
        - modele ginekologiczne – 1 szt. + 1 szt.

Pakiet nr 5
         - model ręki do nauki wkłuć dożylnych – 1 szt.

Pakiet nr 6
         - chromatograf gazowy – 1 szt. 

Pakiet nr 7
         - automatyczny aparat do derywatyzacji płytek TLC/HPTLC – 1 szt. 

Pakiet nr 8
         - komora wilgotna do barwień nakraplanych – 1 szt. 

Pakiet nr 9
         - manualny mikrotom rotacyjny – 1 szt. 
Typ przetargu Dostawa
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2017-09-25
Termin składania ofert 2017-10-17 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Joanna Laskowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2017-10-31

 Powrót do listy
Mapa GUMed do góry
Gdański Uniwersytet Medyczny
80-210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a
tel.: (58) 349 11 11
 
Rektor GUMed
Rzecznik prasowy
Redakcja WWW
Informacja i promocja