Gdański Uniwersytet Medyczny
Na komputerze nie ma zainstalowanej wtyczki Flash
 
Wersja PDF | Powrót do listy
Numer przetargu ZP/66/2017
Tytuł Dostawa pomocy naukowych ujętych w 9 pakietach
Opis 1.    Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy naukowych ujętych w 9 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w ramach projektu „Nowa infrastruktura i wyposażenie pracowni warsztatowych dla potrzeb kierunków o profilu praktycznym w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym i Akademii Pomorskiej w Słupsku” (RPPM.04.02.00-22-0003/16-00).
2.   
Na przedmiot zamówienia składają się następujące pakiety, opisane szczegółowo w załączniku  nr 3 do niniejszej SIWZ:

Pakiet nr 1A      - fantom ALS i BLS – 14 szt. wraz z 1 zestawem urazowym
Pakiet nr 1B      - manekin do BLS (dorosły) – 6 szt.
Pakiet nr 2
        -  manekiny urazowe – 2 szt. wraz z 3 zestawami urazowymi

Pakiet nr 3
        - manekiny do intubacji wraz z laryngoskopami – 4 kpl.  

Pakiet nr 4        - głowa do konikopunkcji wraz z zestawem do konikotomii – 2 kpl.
Pakiet nr 5
        - fantom do nauki wkłuć doszpikowych u dorosłego – 2 szt.

Pakiet nr 6
        - fantom do nauki wkłuć doszpikowych u niemowlęcia – 2 szt.  

Pakiet nr 7
       - fantom do bronchofiberoskopii – 1 szt.

Pakiet nr 8
        - defibrylatory szkoleniowe AED– 6 szt.

Pakiet nr 9
        - defibrylator klasyczny – 4 szt.  
Typ przetargu Dostawa
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2017-09-22
Termin składania ofert 2017-11-13 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Marzena Żarnowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2017-11-13
Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo Zamówień publicznych Wykonawca (który złożył ofertę w niniejszym postępowaniu) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert tj. od dnia 13.11.2017 r., przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. pkt. 23) ustawy Prawo zamówień publicznych. Oświadczenie należny złożyć w formie pisemnej.Powrót do listy
Mapa GUMed do góry
Gdański Uniwersytet Medyczny
80-210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a
tel.: (58) 349 11 11
 
Rektor GUMed
Rzecznik prasowy
Redakcja WWW
Informacja i promocja