Gdański Uniwersytet Medyczny
Na komputerze nie ma zainstalowanej wtyczki Flash
 
Wersja PDF | Powrót do listy
Numer przetargu II+11/2017
Tytuł zapytanie ofertowe na wykonanie badania moczu
Opis Zapytanie ofertowe nr II+_11/2017   Zamawiający – Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku przy ul. M. Skłodowskiej–Curie 3A działając na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) informuje o udzielanym zamówieniu o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro i zaprasza do składania ofert  na:   Przedmiot Zamówienia: Wykonanie badania moczu w ramach badania pilotażowego z wykorzystaniem nowej metody diagnostycznej. Przedmiot oferty będzie stanowiło 500 badań moczu. Usługa będzie finansowana z programu pt. „Inkubator Innowacyjności+” w ramach projektu pozakonkursowego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”.Typ przetargu Usługa
Tryb przetargu poza PZP
Data publikacji 2017-09-21
Termin składania ofert 2017-09-29 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Joanna Laskowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2017-12-04
Powrót do listy
Mapa GUMed do góry
Gdański Uniwersytet Medyczny
80-210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a
tel.: (58) 349 11 11
 
Rektor GUMed
Rzecznik prasowy
Redakcja WWW
Informacja i promocja