Gdański Uniwersytet Medyczny
Na komputerze nie ma zainstalowanej wtyczki Flash
 
Wersja PDF | Powrót do listy
Numer przetargu ZP/67/2017
Tytuł Wykonanie usługi rekrutacji i objęcia badaniami kardiologicznymi 20 chorych z niewydolnością serca
Opis 1.     Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi rekrutacji i objęcia badaniami kardiologicznymi 20 chorych z niewydolnością serca (hospitalizowanych z powodu jej zaostrzenia w okresie krótszym niż 6 miesięcy od dnia rekrutacji) w pilotażu badania pn. „Nowy model opieki medycznej z wykorzystaniem nowoczesnych metod nieinwazyjnej oceny klinicznej i telemedycyny  u chorych z niewydolnością serca” w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STRATEGMED – akronim „AMULET”
2.     Szczegółowy opis usługi będącej przedmiotem zamówienia zawierają:
a)    
załącznik nr 3 do SIWZ – formularz cenowy
b)    załącznik nr 4 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia;Typ przetargu Usługa
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2017-09-19
Termin składania ofert 2017-09-27 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Joanna Laskowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2017-09-28
Powrót do listy
Mapa GUMed do góry
Gdański Uniwersytet Medyczny
80-210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a
tel.: (58) 349 11 11
 
Rektor GUMed
Rzecznik prasowy
Redakcja WWW
Informacja i promocja