Gdański Uniwersytet Medyczny
Na komputerze nie ma zainstalowanej wtyczki Flash
 
Wersja PDF | Powrót do listy
Numer przetargu ZP/52/2017
Tytuł Ubezpieczenie grupowe następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) i odpowiedzialności cywilnej (OC) studentów wszystkich rodzajów studiów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku
Opis 1.     Ubezpieczenie grupowe następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) i odpowiedzialności cywilnej (OC) studentów wszystkich rodzajów studiów  Gdańskiego  Uniwersytetu Medycznego  w Gdańsku.
2.     Szczegółowy opis zamówienia określono w załączniku nr 2 do SIWZ.
Typ przetargu Usługa
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2017-08-29
Termin składania ofert 2017-09-11 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Dagmara Żukowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2017-09-11
Powrót do listy
Mapa GUMed do góry
Gdański Uniwersytet Medyczny
80-210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a
tel.: (58) 349 11 11
 
Rektor GUMed
Rzecznik prasowy
Redakcja WWW
Informacja i promocja