Gdański Uniwersytet Medyczny
Na komputerze nie ma zainstalowanej wtyczki Flash
 
Wersja PDF | Powrót do listy
Numer przetargu ZP/63/2017
Tytuł Dostawa sprzętu laboratoryjnego ujętego w 6 pakietach
Opis 1.    Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego ujętego w 6 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w ramach projektu „Nowa infrastruktura i wyposażenie pracowni warsztatowych dla potrzeb kierunków o profilu praktycznym w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym i Akademii Pomorskiej w Słupsku” (RPPM.04.02.00-22-0003/16-00).
2.    Na przedmiot zamówienia składają się następujące pakiety, opisane szczegółowo w załączniku  nr 3 do
       niniejszej SIWZ:

Pakiet nr 1
       - automatyczny system przeznaczony do ekstrakcji do fazy stałej przy pomocy klasycznych
                           kolumienek SPE – 1 szt.

Pakiet nr 2
        -  system do obrazowania i dokumentacji próbek znakowanych fluorescencyjnie, kolorymetryczni
                           chemiluminescencyjnie – 1 szt.

Pakiet nr 3        - chromatograf cieczowy HPLC – 1 szt.  
Pakiet nr 4
       - reaktor elektrochemiczny do generowania metabolitów z wyposażeniem – 1 szt.

Pakiet nr 5
        - mikroskop odwrócony – 1 szt.

Pakiet nr 6
        - analizator wielkości cząsteczek – 1 szt.  


Zamawiający informuje, że Wykonawca przy wypełnianiu oświadczenia na formularzu JEDZ może wykorzystać również narzędzie dostępne na stronie Komisji Europejskiej. W tym celu należy pobrać załączony poniżej plik w formacie xml, a następnie wejść na stronę: ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd.
Typ przetargu Dostawa
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2017-08-29
Termin składania ofert 2017-10-19 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Marzena Żarnowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2017-10-19
Powrót do listy
Mapa GUMed do góry
Gdański Uniwersytet Medyczny
80-210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a
tel.: (58) 349 11 11
 
Rektor GUMed
Rzecznik prasowy
Redakcja WWW
Informacja i promocja