Gdański Uniwersytet Medyczny
Na komputerze nie ma zainstalowanej wtyczki Flash
 
Wersja PDF | Powrót do listy
Numer przetargu ZP/59/2017
Tytuł Wykonanie robót ogólnobudowlanych w pomieszczeniach w budynku przy ul. Tuwima 15
Opis 1.          Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót ogólnobudowlanych w budynku przy ul. Tuwima 15.
2.          Realizacja robót obejmuje roboty budowlane, sanitarne, elektryczne i wentylacyjne w niżej wymienionych pomieszczeniach: Zakład Technik Dentystycznych – sala wykładowa nr 12,13, korytarz oraz sala ćwiczeń nr 3,10 i 11. Zakład Psychologii Klinicznej – pomieszczenia nr 107, 108, 113, 119. Katedra Psychologii – pomieszczenie nr 312. Wydział Nauk o Zdrowiu – pomieszczenie nr 313. Kuchenka – pomieszczenie nr 317.
3.        Szczegółowy zakres robót zawierają następujące dokumenty stanowiące załączniki do SIWZ: - załącznik nr 3 – przedmiary robót; - załącznik nr 4  - STWiOR; - załącznik nr 5 – projekt umowy.Typ przetargu Roboty budowlane
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2017-08-16
Termin składania ofert 2017-08-31 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Dagmara Żukowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2017-08-31
Powrót do listy
Mapa GUMed do góry
Gdański Uniwersytet Medyczny
80-210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a
tel.: (58) 349 11 11
 
Rektor GUMed
Rzecznik prasowy
Redakcja WWW
Informacja i promocja