Gdański Uniwersytet Medyczny
Na komputerze nie ma zainstalowanej wtyczki Flash
 
Wersja PDF | Powrót do listy
Numer przetargu ZP/56/2017
Tytuł Dostawa sprzętu laboratoryjnego w 11 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Opis 1.    Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego w 11 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
2.   
Na przedmiot zamówienia składają się następujące pakiety, opisane szczegółowo w załączniku  
nr 3
do niniejszej SIWZ:

Pakiet nr 1
        - zbiornik do przechowywania próbek w ciekłym azocie szt. 2

Pakiet nr 2         - koncentrator blokowy do zatężania próbek w atmosferze azotu szt. 1
Pakiet nr 3        - mieszadło mechaniczne wolnoobrotowe z funkcją wytrząsania  szt. 1
Pakiet nr 4
        - mikroskop optyczny szt. 1

Pakiet nr 5
         - wirówka laboratoryjna z chłodzeniem i grzaniem szt. 1

Pakiet nr 6        - łaźnia wodna szt. 1
Pakiet nr 7
        - zestaw do elektroforezy i transferu białek szt. 1

Pakiet nr 8
         -vortex - shaker szt. 1

Pakiet nr 9         - myjka ultradźwiękowa szt. 1
Pakiet nr 10
      - wirówka laboratoryjna szt. 1

Pakiet nr 11
      - pojemnik do przechowywania próbek w oparach ciekłego azotu  szt. 2
Typ przetargu Dostawa
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2017-07-31
Termin składania ofert 2017-09-14 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Dagmara Żukowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2017-09-14
Powrót do listy
Mapa GUMed do góry
Gdański Uniwersytet Medyczny
80-210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a
tel.: (58) 349 11 11
 
Rektor GUMed
Rzecznik prasowy
Redakcja WWW
Informacja i promocja