Gdański Uniwersytet Medyczny
Na komputerze nie ma zainstalowanej wtyczki Flash
 
Wersja PDF | Powrót do listy
Numer przetargu ZP/48/2017
Tytuł Dostawa wraz z montażem mebli laboratoryjnych dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego;
Opis 1.     Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem mebli laboratoryjnych dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w ramach projektu „Nowa infrastruktura i wyposażenie pracowni warsztatowych dla potrzeb kierunków o profilu praktycznym w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym i Akademii Pomorskiej w Słupsku” (RPPM.04.02.00-22-0003/16-00).
2.     Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania techniczne, jakościowe oraz ilości określa załącznik nr 3 i 4 do SIWZ.Typ przetargu Dostawa
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2017-07-26
Termin składania ofert 2017-09-12 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Marzena Żarnowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2017-09-29
 Powrót do listy
Mapa GUMed do góry
Gdański Uniwersytet Medyczny
80-210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a
tel.: (58) 349 11 11
 
Rektor GUMed
Rzecznik prasowy
Redakcja WWW
Informacja i promocja