Gdański Uniwersytet Medyczny
Na komputerze nie ma zainstalowanej wtyczki Flash
 
Wersja PDF | Powrót do listy
Numer przetargu ZP/51/2017
Tytuł Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych, laboratoryjnych oraz zużywalnych materiałów laboratoryjnych ujętych w 11 pakietach dla potrzeb jednostek organizacyjnych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Opis 1.    Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników chemicznych, laboratoryjnych oraz zużywalnych materiałów laboratoryjnych przeznaczonych do działalności dydaktycznej i badań naukowych dla jednostek organizacyjnych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
2.    Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na  11 pakietów (części):
Pakiet 1
Pakiet 11: specjalistyczne odczynniki chemiczne i laboratoryjne  oraz zużywalne materiały laboratoryjne do badan naukowych
3.    Asortyment przedmiotu zamówienia określa formularz rzeczowo- cenowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ (Pakiet 1- Pakiet 11).
Typ przetargu Dostawa
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2017-07-17
Termin składania ofert 2017-08-21 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Dagmara Żukowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2017-10-04
Powrót do listy
Mapa GUMed do góry
Gdański Uniwersytet Medyczny
80-210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a
tel.: (58) 349 11 11
 
Rektor GUMed
Rzecznik prasowy
Redakcja WWW
Informacja i promocja