Gdański Uniwersytet Medyczny
Na komputerze nie ma zainstalowanej wtyczki Flash
 
Wersja PDF | Powrót do listy
Numer przetargu ZP/46/2017
Tytuł Budowa Centrum Sportowego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Opis 1.    Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Budowa Centrum Sportowego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego” zlokalizowanego przy ul. Dębowej w Gdańsku.
2.   
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie na zasadzie generalnego wykonawstwa, kompleksowej realizacji budynku hali sportowej wraz z budową parkingu podziemnego, infrastrukturą techniczną, sieciami, przyłączami, zagospodarowaniem terenu, przygotowaniem świadectwa charakterystyki energetycznej oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

3.   
Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie i montaż wyposażenia, zgodnie z załączonym przedmiarem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

4.   
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) oraz przedmiarze „wyposażenie” - załącznik nr 3 do SIWZ.Typ przetargu Roboty budowlane
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2017-06-09
Termin składania ofert 2017-06-29 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Marzena Żarnowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2017-06-29
Powrót do listy
Mapa GUMed do góry
Gdański Uniwersytet Medyczny
80-210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a
tel.: (58) 349 11 11
 
Rektor GUMed
Rzecznik prasowy
Redakcja WWW
Informacja i promocja