Gdański Uniwersytet Medyczny
Na komputerze nie ma zainstalowanej wtyczki Flash
 
Wersja PDF | Powrót do listy
Numer przetargu ZP/42/2017
Tytuł Wykonanie remontu pomieszczeń (3 pakiety) na Wydziale Farmaceutycznym Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Opis 1.            Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu pomieszczeń (3 pakiety) na Wydziale Farmaceutycznym Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego:  

Pakiet 1 –
pomieszczenia Katedry i Zakładu Toksykologii,
(pomieszczenia nr: 305/306; 307; 310; 325/326)  
Pakiet 2 –
pomieszczenia Katedry i Zakładu  Farmacji Stosowanej,
(pomieszczenia nr: 108; 110; 113)  
Pakiet 3 –
pomieszczenia Katedry i Zakładu Farmakognozji,
(pomieszczenia nr: 1.11; 1.12; 1.10) 
 
2.         Szczegółowy zakres robót (dla Pakietów 1-3) zawierają następujące dokumenty stanowiące załączniki do SIWZ:
 
- załącznik nr 3 – przedmiary robót (dla Pakietów 1-3);
- załącznik nr 4  - STWiOR;
- załącznik nr 5 – projekt umowy.
Typ przetargu Roboty budowlane
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2017-06-02
Termin składania ofert 2017-06-26 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Joanna Laskowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2017-07-04


 Powrót do listy
Mapa GUMed do góry
Gdański Uniwersytet Medyczny
80-210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a
tel.: (58) 349 11 11
 
Rektor GUMed
Rzecznik prasowy
Redakcja WWW
Informacja i promocja