Gdański Uniwersytet Medyczny
Na komputerze nie ma zainstalowanej wtyczki Flash
 
Wersja PDF | Powrót do listy
Numer przetargu ZP/36/2017
Tytuł Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych, laboratoryjnych oraz zużywalnych materiałów laboratoryjnych ujętych w 9 pakietach dla potrzeb jednostek organizacyjnych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
Opis 1.    Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników chemicznych, laboratoryjnych oraz zużywalnych materiałów laboratoryjnych przeznaczonych do działalności dydaktycznej, usługowej oraz badań naukowych dla jednostek organizacyjnych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
2.   
Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na  9 pakietów (części):

Pakiet 1
– specjalistyczne odczynniki chemiczne i laboratoryjne  oraz zużywalne materiały laboratoryjne do badan naukowych

Pakiet 2 – specjalistyczne odczynniki chemiczne i laboratoryjne  oraz zużywalne materiały laboratoryjne do badan naukowych
Pakiet 3
– zużywalne materiały laboratoryjne do badan naukowych

Pakiet 4
– zużywalne materiały laboratoryjne do badan naukowych

Pakiet 5
– specjalistyczne odczynniki chemiczne i laboratoryjne  oraz zużywalne materiały laboratoryjne do badan naukowych

Pakiet 6
– specjalistyczne odczynniki chemiczne i laboratoryjne  oraz zużywalne materiały laboratoryjne do badan naukowych

Pakiet 7
– specjalistyczne odczynniki chemiczne i laboratoryjne  oraz zużywalne materiały laboratoryjne do badan naukowych

Pakiet 8
– specjalistyczne zużywalne materiały laboratoryjne do badan naukowych

Pakiet 9
– specjalistyczne zużywalne materiały laboratoryjne do badan naukowychTyp przetargu Dostawa
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2017-05-19
Termin składania ofert 2017-06-26 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Marzena Żarnowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2017-06-26
Powrót do listy
Mapa GUMed do góry
Gdański Uniwersytet Medyczny
80-210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a
tel.: (58) 349 11 11
 
Rektor GUMed
Rzecznik prasowy
Redakcja WWW
Informacja i promocja