Gdański Uniwersytet Medyczny
Na komputerze nie ma zainstalowanej wtyczki Flash
 
Wersja PDF | Powrót do listy
Numer przetargu ZP/31/2017
Tytuł usługa w zakresie efektywnego pozyskania studentów na 6 letni program studiów na kierunku lekarskim, 3 letni program studiów na kierunku pielęgniarstwo - prowadzonych w języku angielskim na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym
Opis Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie efektywnego pozyskania studentów na 6 letni program studiów na kierunku lekarskim, 3 letni program studiów na kierunku pielęgniarstwo - prowadzonych w języku angielskim na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Pod pojęciem „efektywne pozyskanie studenta” należy rozumieć kandydata na studia, który: został zakwalifikowany przez Komisję Rekrutacyjną Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, dopełnił procedur rekrutacyjnych, uiścił opłaty czesnego i został umieszczony na liście studentów danego kierunku studiów.
Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na  4 pakiety (części)
Zamawiający informuje, że Wykonawca przy wypełnianiu oświadczenia na formularzu JEDZ może wykorzystać również narzędzie dostępne na stronie Komisji Europejskiej. W tym celu należy pobrać załączony poniżej plik w formacie xml, a następnie wejść na stronę: ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd.
Typ przetargu Usługa
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2017-05-17
Termin składania ofert 2017-06-19 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Marzena Żarnowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2017-06-19
Powrót do listy
Mapa GUMed do góry
Gdański Uniwersytet Medyczny
80-210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a
tel.: (58) 349 11 11
 
Rektor GUMed
Rzecznik prasowy
Redakcja WWW
Informacja i promocja