Gdański Uniwersytet Medyczny
Na komputerze nie ma zainstalowanej wtyczki Flash
 
Wersja PDF | Powrót do listy
Numer przetargu ZP/30/2017
Tytuł Dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego w 6 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Opis Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego w 6 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. 2.     Na przedmiot zamówienia składają się następujące pakiety, opisane szczegółowo w załączniku  nr 3 do niniejszej SIWZ:
Pakiet nr 1         - trenażer do nauki badania szyjki macicy i pobierania wymazów szt. 1       Pakiet nr 2         - aparat elektrochirurgiczny do przyżyciowych zabiegów na zwierzętach szt. 1
Pakiet nr 3         - chromatograf gazowy sprężony ze spektrometrem mas z jonizacją elektronową i zestawem do ekstrakcji za pomocą ruchomego elementu sorpcyjnego (SBSE-GC-MS-EI)  kpl. 1
Pakiet nr 4         - aparat do oceny ryzyka sercowo-naczyniowego szt. 1
Pakiet nr 5         - automatyczny defibrylator treningowy szt. 1
Pakiet nr 6         - system do ciągłego monitorowania poziomu glikemii szt. 1
Typ przetargu Dostawa
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2017-04-22
Termin składania ofert 2017-05-05 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Dagmara Żukowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2017-05-05
 Powrót do listy
Mapa GUMed do góry
Gdański Uniwersytet Medyczny
80-210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a
tel.: (58) 349 11 11
 
Rektor GUMed
Rzecznik prasowy
Redakcja WWW
Informacja i promocja