Gdański Uniwersytet Medyczny
Na komputerze nie ma zainstalowanej wtyczki Flash
 
Wersja PDF | Powrót do listy
Numer przetargu ZP/24/2017
Tytuł Termomodernizacja Budynek Farmacja Główny, Budynek Farmacja Laboratoryjny -modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej
Opis 1. Przedmiotem zamówienia jest Termomodernizacja Budynek Farmacja Główny, Budynek Farmacja Laboratoryjny -modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej w ramach projektu pn. „Kontynuacja termomodernizacji obiektów Gdańskiego uniwersytetu Medycznego, w tym: budynków Wydziału Farmaceutycznego oraz budynku nr 15” nr POIS.01.03.01-00-0022/16.
2. Szczegółowy zakres prac zawierają następujące dokumenty stanowiące załączniki do SIWZ: - załącznik nr 3 – przedmiar robót; - załącznik nr 4 - STWiOR; - załącznik nr 5 – projekt umowy
3. Zamawiający wymaga, aby roboty stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia objęte były minimum 36 miesięcznym okresem gwarancji, liczonym od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
Typ przetargu Roboty budowlane
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2017-04-14
Termin składania ofert 2017-05-04 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Dagmara Żukowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2017-05-15
Powrót do listy
Mapa GUMed do góry
Gdański Uniwersytet Medyczny
80-210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a
tel.: (58) 349 11 11
 
Rektor GUMed
Rzecznik prasowy
Redakcja WWW
Informacja i promocja