Gdański Uniwersytet Medyczny
Na komputerze nie ma zainstalowanej wtyczki Flash
 
Wersja PDF | Powrót do listy
Numer przetargu ZP/10/2017
Tytuł Dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego ujętego w 3 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Opis Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego ujętego w 3 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
Na przedmiot zamówienia składają się następujące pakiety, opisane szczegółowo w załączniku  nr 3 do niniejszej SIWZ:
Pakiet nr 1
        - modernizacja posiadanego przez Zamawiającego sortera FACS Aria I produkcji firmy Becton Dickinson

Pakiet nr 2         - mikroskop do obserwacji w świetle odbitym i przechodzącym z przystawką konsultacyjną (obserwatorzy obok siebie)
Pakiet nr 3         - manekin do nauki resucystytacji krążeniowo – oddechowej i defibrylacji AED – 1 szt.Typ przetargu Dostawa
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2017-02-27
Termin składania ofert 2017-03-10 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Dagmara Żukowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2017-03-10
Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo Zamówień publicznych Wykonawca (który złożył ofertę w niniejszym postępowaniu) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert tj. od dnia 10.03.2017r., przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami,  którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu , o której mowa w art. 24 ust. pkt. 23) ustawy Prawo zamówień publicznych. Oświadczenie należny złożyć w formie pisemnej

Oświadczenie w załączeniu
Powrót do listy
Mapa GUMed do góry
Gdański Uniwersytet Medyczny
80-210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a
tel.: (58) 349 11 11
 
Rektor GUMed
Rzecznik prasowy
Redakcja WWW
Informacja i promocja