Gdański Uniwersytet Medyczny
Na komputerze nie ma zainstalowanej wtyczki Flash
 
Wersja PDF | Powrót do listy
Numer przetargu ZP/12/2017
Tytuł Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych i laboratoryjnych oraz zużywalnych materiałów laboratoryjnych ujętych w 6 pakietach dla potrzeb jednostek organizacyjnych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
Opis 1.    Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników chemicznych i laboratoryjnych oraz zużywalnych materiałów laboratoryjnych ujętych w 6 pakietach dla potrzeb jednostek organizacyjnych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,
Pakiet 1
– specjalistyczne odczynniki chemiczne i laboratoryjne do badań naukowych;

Pakiet 2
– specjalistyczne odczynniki chemiczne i laboratoryjne oraz zużywalne materiały laboratoryjne do badań naukowych;

Pakiet 3
– specjalistyczne odczynniki chemiczne i laboratoryjne do badań naukowych;

Pakiet 4
– materiały laboratoryjne;

Pakiet 5
– specjalistyczne odczynniki chemiczne do badań naukowych;

Pakiet 6 – specjalistyczne odczynniki chemiczne i laboratoryjne oraz zużywalne materiały laboratoryjne do badań naukowych;

2.   
Asortyment przedmiotu zamówienia określa formularz rzeczowo- cenowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ (Pakiet 1- Pakiet 6).

3.   
Przedmiot zamówienia określony w formularzu rzeczowo-cenowym, został sporządzony na podstawie analizy dostaw z ostatnich 12 miesięcy. Z obserwacji dostaw w ostatnim roku wynika, że trudno przewidzieć powtarzalność ilościowo-asortymentową. Mając na uwadze powyższe, Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany ilości przedmiotu zamówienia wyszczególnionego co do rodzaju (asortymentu) w formularzu rzeczowo-cenowym, a także ograniczenia przedmiotu zamówienia ze względu na potrzeby, których Zamawiający nie jest w stanie ściśle przewidzieć na etapie prowadzonego postępowania, jak również w ramach umowy.   

4.   
Załącznik nr 3 do SIWZ przedstawia jednostkowe ilości produktów. Rzeczywista ilość zamawianych produktów wynikać będzie z kierunku badań i bieżących zapotrzebowań składanych przez Zamawiającego.

Typ przetargu Dostawa
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2017-02-11
Termin składania ofert 2017-03-17 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Joanna Laskowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2017-04-04
 Powrót do listy
Mapa GUMed do góry
Gdański Uniwersytet Medyczny
80-210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a
tel.: (58) 349 11 11
 
Rektor GUMed
Rzecznik prasowy
Redakcja WWW
Informacja i promocja