Gdański Uniwersytet Medyczny
Na komputerze nie ma zainstalowanej wtyczki Flash
 
Wersja PDF | Powrót do listy
Numer przetargu ZP/5/2017
Tytuł Usługa serwisu urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w obiektach Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Opis 1.    Przedmiotem zamówienia jest usługa serwisu urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w obiektach Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego przez okres 24 miesięcy.
2.   
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do obowiązków Wykonawcy będą należały czynności szczegółowo opisane w SIWZ i załącznikach do SIWZ.
Typ przetargu Usługa
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2017-02-11
Termin składania ofert 2017-03-20 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Joanna Laskowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2017-03-31
Powrót do listy
Mapa GUMed do góry
Gdański Uniwersytet Medyczny
80-210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a
tel.: (58) 349 11 11
 
Rektor GUMed
Rzecznik prasowy
Redakcja WWW
Informacja i promocja