Gdański Uniwersytet Medyczny
Na komputerze nie ma zainstalowanej wtyczki Flash
 
Wersja PDF | Powrót do listy
Numer przetargu ZP/8/2017
Tytuł Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Opis 1.  Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.                        

2. Okres ubezpieczenia, na jaki zostanie zawarta umowa w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, będzie obejmował okres 36 miesięcy od 1 kwietnia 2017r. do 31 marca 2020r.
Zamawiający informuje, że Wykonawca przy wypełnianiu oświadczenia na formularzu JEDZ może wykorzystać narzędzie dostępne na stronie Komisji Europejskiej.
W tym celu należy pobrać załączony poniżej plik (JEDZ plik) w formacie xml, a następnie wejść na stronę:
ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd.
Typ przetargu Usługa
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2017-02-07
Termin składania ofert 2017-03-10 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Marzena Żarnowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2017-03-15
Powrót do listy
Mapa GUMed do góry
Gdański Uniwersytet Medyczny
80-210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a
tel.: (58) 349 11 11
 
Rektor GUMed
Rzecznik prasowy
Redakcja WWW
Informacja i promocja