Gdański Uniwersytet Medyczny
Na komputerze nie ma zainstalowanej wtyczki Flash
 
Wersja PDF | Powrót do listy
Numer przetargu ZP/11/2017
Tytuł Wykonanie robót ogólnobudowlanych w pomieszczeniach Zakładu Protetyki
Opis Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót ogólnobudowlanych w sali nr 11 i w pomieszczeniu przygotowawczym Zakłady Protetyki.
Szczegółowy zakres robót określają  następujące dokumenty stanowiące  Załącznik nr  3 do SIWZ:
·      - Przedmiary robót
- STWiORTyp przetargu Roboty budowlane
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2017-02-03
Termin składania ofert 2017-02-21 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Dagmara Żukowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2017-02-21
Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo Zamówień publicznych Wykonawca (który złożył ofertę w niniejszym postępowaniu) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert tj. od dnia 21.02.2017r., przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. pkt. 23) ustawy Prawo zamówień publicznych. Oświadczenie należny złożyć w formie pisemnej.

Wzór oświadczenia w załączeniu. 
Powrót do listy
Mapa GUMed do góry
Gdański Uniwersytet Medyczny
80-210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a
tel.: (58) 349 11 11
 
Rektor GUMed
Rzecznik prasowy
Redakcja WWW
Informacja i promocja