Gdański Uniwersytet Medyczny
Na komputerze nie ma zainstalowanej wtyczki Flash
 
Wersja PDF | Powrót do listy
Numer przetargu ZP/104/2016
Tytuł Dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego ujętego w 4 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Opis 1.    Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego ujętego w 4 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. 2.    Na przedmiot zamówienia składają się następujące pakiety, opisane szczegółowo w załączniku nr 3 do niniejszej SIWZ:
Pakiet nr 1
       - rejestrator holterowski EKG (3 kanałowy) – 2 szt.

Pakiet nr 2
        - automatyczny aparat zanurzeniowy do wywoływania chromatografów – 1 szt.

Pakiet nr 3
        - aparat do pomiaru czasu rozpadu tabletek – 1 szt.

Pakiet nr 4
        - zbiornik do przechowywania próbek w ciekłym azocie – 1 szt.
 
3.   
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w zakresie powyżej opisanych pakietów                 od 1 do 4. Każdemu z Wykonawców przysługuje możliwość złożenia oferty na wybrany przez siebie pakiet    lub pakiety.Typ przetargu Dostawa
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2016-12-30
Termin składania ofert 2017-01-12 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Marzena Żarnowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2017-01-12
Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo Zamówień publicznych Wykonawca (który złożył ofertę w niniejszym postępowaniu) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert tj. od dnia 12.01.2017r., przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. pkt. 23) ustawy Prawo zamówień publicznych. Oświadczenie należny złożyć w formie pisemnej.

Wzór oświadczenia w załączeniu.

Powrót do listy
Mapa GUMed do góry
Gdański Uniwersytet Medyczny
80-210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a
tel.: (58) 349 11 11
 
Rektor GUMed
Rzecznik prasowy
Redakcja WWW
Informacja i promocja