Gdański Uniwersytet Medyczny
Na komputerze nie ma zainstalowanej wtyczki Flash
 
Wersja PDF | Powrót do listy
Numer przetargu ZP/95/2016
Tytuł Dostawa sprzętu laboratoryjnego ujętego w 9 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Opis 1.    Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego ujętego w 9 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
2.   
Na przedmiot zamówienia składają się następujące pakiety, opisane szczegółowo w załączniku nr 3 do niniejszej SIWZ:

Pakiet nr 1
       - wytrząsarka typu Vortex (I) – szt. 1;

Pakiet nr 2
        - wytrząsarka typu Vortex (II) – szt. 1;

Pakiet nr 3
        - wytrząsarka typu Vortex (III) – szt. 1;

Pakiet nr 4
       - wytrząsarka typu Vortex (IV)  – szt. 1;
Pakiet nr 5        - spektrofotometr – szt. 1;
Pakiet nr 6
        - mikrowirówka laboratoryjna– szt. 1;

Pakiet nr 7
        - laboratoryjny system oczyszczania wody (I) – szt. 1;

Pakiet nr 8
       - laboratoryjny system oczyszczania wody (II) – szt. 1;

Pakiet nr 9
       - laboratoryjny system oczyszczania wody (III) – szt. 1;Typ przetargu Dostawa
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2016-11-14
Termin składania ofert 2016-11-25 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Marzena Żarnowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2016-11-25
Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo Zamówień publicznych Wykonawca (który złożył ofertę w niniejszym postępowaniu) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert tj. od dnia 25.11.2016 r., przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. pkt. 23) ustawy Prawo zamówień publicznych. Oświadczenie należny złożyć w formie pisemnej.
Powrót do listy
Mapa GUMed do góry
Gdański Uniwersytet Medyczny
80-210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a
tel.: (58) 349 11 11
 
Rektor GUMed
Rzecznik prasowy
Redakcja WWW
Informacja i promocja