Gdański Uniwersytet Medyczny
Na komputerze nie ma zainstalowanej wtyczki Flash
 
Wersja PDF | Powrót do listy
Numer przetargu ZP/91/2016
Tytuł Dostawa wyposażenia medycznego Centrum Symulacji Medycznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego cz. II
Opis 1.        Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia medycznego Centrum Symulacji Medycznej cz. II w ramach realizowanego projektu: „Poprawa jakości kształcenia  studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego poprzez rozwój infrastruktury dydaktycznej i wsparcie procesu nauczania o metody symulacji medycznej” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (umowa nr WND-POWR.05.03.00-00-0008/15).
2.       
Na przedmiot zamówienia składają się następujące pakiety, opisane szczegółowo w załączniku nr 3 do niniejszej SIWZ:

Pakiet nr 1
       - respirator transportowy

Pakiet nr 2
        - respirator stacjonarny

Pakiet nr 3
       - wózki anestezjologiczne, wózki do przewozu pacjenta i stoły zabiegowe

Pakiet nr 4
        - wyposażenie drobne (ciśnieniomierze, ssaki elektryczne, wagi, zestawy resuscytacyjne, laryngoskopy)
Zamawiający informuje, że Wykonawca przy wypełnianiu oświadczenia na formularzu JEDZ może wykorzystać również narzędzie dostępne na stronie Komisji Europejskiej. W tym celu należy pobrać załączony poniżej plik w formacie xml, a następnie wejść na stronę: ec.europa.eu/growth/tools-databases/espdTyp przetargu Dostawa
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2016-10-28
Termin składania ofert 2016-12-05 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Marzena Żarnowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2016-12-05
Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo Zamówień publicznych Wykonawca (który złożył ofertę w niniejszym postępowaniu) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert tj. od dnia 05.12.2016 r., przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. pkt. 23) ustawy Prawo zamówień publicznych. Oświadczenie należny złożyć w formie pisemnej.
Powrót do listy
Mapa GUMed do góry
Gdański Uniwersytet Medyczny
80-210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a
tel.: (58) 349 11 11
 
Rektor GUMed
Rzecznik prasowy
Redakcja WWW
Informacja i promocja