Gdański Uniwersytet Medyczny
Na komputerze nie ma zainstalowanej wtyczki Flash
 
Wersja PDF | Powrót do listy
Numer przetargu ZP/92/2016
Tytuł Dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego ujętego w 8 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Opis 1.    Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego ujętego w 8 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
2.   
Na przedmiot zamówienia składają się następujące pakiety, opisane szczegółowo w załączniku  nr 3 do niniejszej SIWZ:

Pakiet nr 1
       - ultrasonograf – szt. 1;

Pakiet nr 2
        - kamera kolorowa do fluorescencji i jasnego pola – szt. 1;
Pakiet nr 3        - spektrofotometr podczerwieni z transformacją Fouriera (FTIR) – szt. 1;
Pakiet nr 4
       - spektrofotometr UV-VIS – szt. 1;
Pakiet nr 5        - holter ciśnieniowy z funkcją wykrywania migotania przedsionków – szt. 2;
Pakiet nr 6
       - homogenizator ultradźwiękowy – szt. 1;
Pakiet nr 7        - zbiornik na ciekły azot – szt. 1;
Pakiet nr 8
       - system do ciągłego monitorowania poziomu glukozy – szt. 1;
 

Typ przetargu Dostawa
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2016-10-28
Termin składania ofert 2016-11-08 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Joanna Laskowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2016-11-22
Powrót do listy
Mapa GUMed do góry
Gdański Uniwersytet Medyczny
80-210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a
tel.: (58) 349 11 11
 
Rektor GUMed
Rzecznik prasowy
Redakcja WWW
Informacja i promocja