Gdański Uniwersytet Medyczny
Na komputerze nie ma zainstalowanej wtyczki Flash
 
Wersja PDF | Powrót do listy
Numer przetargu ZP/85/2016
Tytuł Dostawa wyposażenia medycznego Centrum Symulacji Medycznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Opis 1.    Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia medycznego Centrum Symulacji Medycznej cz. I w ramach realizowanego projektu: „Poprawa jakości kształcenia  studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego poprzez rozwój infrastruktury dydaktycznej i wsparcie procesu nauczania o metody symulacji medycznej” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (umowa nr WND-POWR.05.03.00-00-0008/15).
2.    Na przedmiot zamówienia składają się następujące pakiety, opisane szczegółowo w załączniku nr 3 do niniejszej SIWZ:
Pakiet nr 1           - fotel ginekologiczny-porodowy, łóżeczko niemowlęce  –  kpl. 1
Pakiet nr 2           - aparat EKG  –  szt. 4
Pakiet nr 3
          - defibrylator do nauki podstawowych procedur ratowniczych  –  szt. 1

Pakiet nr 4           - defibrylator do nauki zaawansowanych procedur ratowniczych  –  szt. 1
Pakiet nr 6           - pompa infuzyjna jednostrzykawkowa – 2 szt, pompa infuzyjna objętościowa – szt. 1 wraz ze stacją dokującą
Pakiet nr 7
           - kardiomonitor  – szt. 1
Pakiet nr 8           - lampa operacyjna – szt. 1, 
Pakiet nr 9
          - stół operacyjny ogólnochirurgiczny  – szt. 1

Pakiet nr 10         - aparat do znieczulenia  – szt. 1
Pakiet nr 11         - defibrylator do nauki zaawansowanych procedur ratowniczych  –  szt. 1 Typ przetargu Dostawa
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2016-10-18
Termin składania ofert 2016-12-09 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Dagmara Żukowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2017-01-04
Powrót do listy
Mapa GUMed do góry
Gdański Uniwersytet Medyczny
80-210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a
tel.: (58) 349 11 11
 
Rektor GUMed
Rzecznik prasowy
Redakcja WWW
Informacja i promocja