Gdański Uniwersytet Medyczny
Na komputerze nie ma zainstalowanej wtyczki Flash
 
Wersja PDF | Powrót do listy
Numer przetargu ZP/84/2016
Tytuł Dostawa chirurgicznego symulatora anatomicznego dla potrzeb Centrum Symulacji Medycznej
Opis 1.    Przedmiotem zamówienia jest dostawa chirurgicznego symulatora anatomicznego dla potrzeb Centrum Symulacji Medycznej - w ramach projektu: „Poprawa jakości kształcenia studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego poprzez rozwój infrastruktury dydaktycznej i wsparcie procesu nauczania  o metody symulacji medycznej”, WND-POWR.05.03.00-00-0008/15.
2.   
Na przedmiot zamówienia składa się symulator opisane szczegółowo w załączniku nr 3 do niniejszej SIWZ. 

Typ przetargu Dostawa
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2016-10-12
Termin składania ofert 2016-10-26 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Joanna Laskowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2016-11-03
Powrót do listy
Mapa GUMed do góry
Gdański Uniwersytet Medyczny
80-210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a
tel.: (58) 349 11 11
 
Rektor GUMed
Rzecznik prasowy
Redakcja WWW
Informacja i promocja