Gdański Uniwersytet Medyczny
Na komputerze nie ma zainstalowanej wtyczki Flash
 
Wersja PDF | Powrót do listy
Numer przetargu ZP/78/2016
Tytuł Dostawa kompleksowego systemu rejestracji symulacji medycznych dla potrzeb Centrum Symulacji Medycznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Opis Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompleksowego systemu rejestracji symulacji medycznych dla potrzeb Centrum Symulacji Medycznej w ramach realizowanego projektu: „Poprawa jakości kształcenia  studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego poprzez rozwój infrastruktury dydaktycznej i wsparcie procesu nauczania o metody symulacji medycznej” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (umowa nr WND-POWR.05.03.00-00-0008/15).
Typ przetargu Dostawa
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2016-09-24
Termin składania ofert 2016-11-04 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Dagmara Żukowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2016-11-04
Zamawiający zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień publicznych zamieszcza poniżej informację z otwarcia ofert


Powrót do listy
Mapa GUMed do góry
Gdański Uniwersytet Medyczny
80-210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a
tel.: (58) 349 11 11
 
Rektor GUMed
Rzecznik prasowy
Redakcja WWW
Informacja i promocja