Gdański Uniwersytet Medyczny
Na komputerze nie ma zainstalowanej wtyczki Flash
 
Wersja PDF | Powrót do listy
Numer przetargu ZP/79/2016
Tytuł Dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego ujętego w 8 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Opis 1.    Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego ujętego w 8 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
2.   
Na przedmiot zamówienia składają się następujące pakiety, opisane szczegółowo w załączniku nr 3 do niniejszej SIWZ:

Pakiet nr 1        - urządzenie do pomiaru ciśnienia parcjalnego w tkance – szt. 1;
Pakiet nr 2
        - komora laminarna II klasy bezpieczeństwa – szt. 2;

Pakiet nr 3        - mieszadło mechaniczne – szt. 1;
Pakiet nr 4
       - łaźnia cyrkulacyjna chłodząco-grzejna – szt. 1;
Pakiet nr 5        - zestaw plastikowych i szklanych elementów eksploatacyjnych do aspiratora próżniowego;
Pakiet nr 6
       - mikroskop odwrócony do hodowli komórkowych – szt. 1;

Pakiet nr 7
        - termocykler Real Time PCR – szt. 1;

Pakiet nr 8
       - przyrząd do symultanicznego pomiaru ciśnienia na obu ramionach z funkcją wyznaczania indeksu kostkowo-ramiennego – szt. 1;
Typ przetargu Dostawa
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2016-09-21
Termin składania ofert 2016-10-03 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Joanna Laskowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.plWynik
Opublikowany
2016-10-19
Powrót do listy
Mapa GUMed do góry
Gdański Uniwersytet Medyczny
80-210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a
tel.: (58) 349 11 11
 
Rektor GUMed
Rzecznik prasowy
Redakcja WWW
Informacja i promocja