Gdański Uniwersytet Medyczny
Na komputerze nie ma zainstalowanej wtyczki Flash
 
Wersja PDF | Powrót do listy
Numer przetargu ZP/76/2016
Tytuł Dostawa sprzętu multimedialnego dla potrzeb Centrum Symulacji Medycznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Opis Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i konfiguracja sprzętu multimedialnego dla potrzeb Centrum Symulacji Medycznej w ramach realizowanego projektu: „Poprawa jakości kształcenia  studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego poprzez rozwój infrastruktury dydaktycznej i wsparcie procesu nauczania o metody symulacji medycznej” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (umowa nr WND-POWR.05.03.00-00-0008/15).
Zamawiający informuje, że Wykonawca przy wypełnianiu oświadczenia na formularzu JEDZ może wykorzystać również narzędzie dostępne na stronie Komisji Europejskiej. W tym celu należy pobrać załączony poniżej plik w formacie xml, a następnie wejść na stronę: ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd.


Typ przetargu Dostawa
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2016-09-13
Termin składania ofert 2016-11-07 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Marzena Żarnowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2016-11-07
Powrót do listy
Mapa GUMed do góry
Gdański Uniwersytet Medyczny
80-210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a
tel.: (58) 349 11 11
 
Rektor GUMed
Rzecznik prasowy
Redakcja WWW
Informacja i promocja