Gdański Uniwersytet Medyczny
Na komputerze nie ma zainstalowanej wtyczki Flash
 
Wersja PDF | Powrót do listy
Numer przetargu ZP/58/2016
Tytuł Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych, laboratoryjnych oraz zużywalnych materiałów laboratoryjnych przeznaczonych do działalności dydaktycznej, usługowej oraz badań naukowych dla jednostek organizacyjnych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Opis 1.    Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników chemicznych, laboratoryjnych oraz zużywalnych materiałów laboratoryjnych przeznaczonych do działalności dydaktycznej, usługowej oraz  badań naukowych dla jednostek organizacyjnych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
2.   
Asortyment przedmiotu zamówienia określa formularz rzeczowo- cenowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.

3.   
Przedmiot zamówienia określony w formularzu rzeczowo-cenowym, został sporządzony na podstawie analizy dostaw z ostatnich 24 miesięcy. Z obserwacji dostaw w latach ubiegłych wynika, że trudno przewidzieć powtarzalność ilościowo-asortymentową. Mając na uwadze powyższe, Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany ilości przedmiotu zamówienia wyszczególnionego co do rodzaju (asortymentu) w formularzu rzeczowo-cenowym, a także ograniczenia przedmiotu zamówienia ze względu na potrzeby, których Zamawiający  nie jest w stanie ściśle przewidzieć na etapie prowadzonego postępowania, jak również w ramach umowy.   

4.   
Załącznik nr 2 do SIWZ przedstawia jednostkowe ilości produktów. Rzeczywista ilość zamawianych produktów wynikać będzie z kierunku badań i bieżących zapotrzebowań składanych przez  Zamawiającego.

5.   
Łączna wartość cen jednostkowych (tj. wartość oferty brutto) wynikająca z załącznika nr 2 do SIWZ, traktowana będzie jako cena oferty brutto dla porównania i badania ofert.

6.   
Zakupy dokonywane przez Zamawiającego w ramach przyszłej umowy o zamówienie publiczne w okresie jej obowiązywania nie mogą przekroczyć kwot brutto: 70.000zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
Typ przetargu Dostawa
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2016-07-05
Termin składania ofert 2016-08-11 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Joanna Laskowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2016-08-11
Powrót do listy
Mapa GUMed do góry
Gdański Uniwersytet Medyczny
80-210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a
tel.: (58) 349 11 11
 
Rektor GUMed
Rzecznik prasowy
Redakcja WWW
Informacja i promocja