Gdański Uniwersytet Medyczny
Na komputerze nie ma zainstalowanej wtyczki Flash
 
Wersja PDF | Powrót do listy
Numer przetargu ZP/54/2016
Tytuł Wykonanie przebudowy Domu Studenta nr 2 blok C
Opis Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy Domu Studenta nr 2 blok „C” w Gdańsku przy ul. Dębowej 11 – etap I
Szczegółowy zakres robót określają  następujące dokumenty stanowiące  Załącznik nr  5 do SIWZ:                                                                                                                      - Projekt budowlano-wykonawczy, 
-
STWiOR ,

oraz opis z rozdz. II pkt 2 SIWZ


Typ przetargu Roboty budowlane
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2016-06-13
Termin składania ofert 2016-07-01 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Dagmara Żukowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2016-07-04
Powrót do listy
Mapa GUMed do góry
Gdański Uniwersytet Medyczny
80-210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a
tel.: (58) 349 11 11
 
Rektor GUMed
Rzecznik prasowy
Redakcja WWW
Informacja i promocja