Gdański Uniwersytet Medyczny
Na komputerze nie ma zainstalowanej wtyczki Flash
 
Wersja PDF | Powrót do listy
Numer przetargu ZP/52/2016
Tytuł Dostawa sprzętu laboratoryjnego w 5 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Opis 1.    Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego ujętego w 5 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
2.   
Na przedmiot zamówienia składają się następujące pakiety, opisane szczegółowo w załączniku nr 3 do niniejszej SIWZ:

Pakiet nr 1
       - moduł do pomiaru perfuzji krwi metodą laser Doppler  – szt. 1

Pakiet nr 2
        - modułowy system dializy dynamicznej  – szt. 1
Pakiet nr 3        - inkubator CO2  – szt. 1
Pakiet nr 4
        - homogenizator ultradźwiękowy  – szt. 1

Pakiet nr 5
       - homogenizator ultradźwiękowy  – szt. 1Typ przetargu Dostawa
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2016-06-09
Termin składania ofert 2016-06-20 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Marzena Żarnowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2016-06-24
Powrót do listy
Mapa GUMed do góry
Gdański Uniwersytet Medyczny
80-210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a
tel.: (58) 349 11 11
 
Rektor GUMed
Rzecznik prasowy
Redakcja WWW
Informacja i promocja